Photo Series:

Decay
Paper negatives
The Orchestra of My dreams
The past, present and the future
Homeless people in Japan

Remainder

Selfportraits
Selected work

Press
Info
Contact

Homeless people in Japan:

Deze serie gaat over daklozen in Tokio. In Japan bestaat er geen sociaal vangnet voor mensen die werkloos raken. Men is afhankelijk van spaargeld en familie en vrienden totdat ze nieuw werk vinden. Dit is een van de redenen voor de aanwezigheid van de vele daklozen in Tokio. Een groot deel van de samenleving weet niet eens dat dit probleem bestaat. Er rust een groot taboe op het onderwerp, niemand spreekt erover. Ik voelde me verplicht deze serie te maken om dit grote probleem onder de aandacht te brengen.

thumbnail for {@src}

main image
{@caption}